My Way

My Way

אוהבת את השיר הזה! שיר על דרך… על הגשמה… יש בו הרבה משמעות עבורי, כבר הרבה שנים, והוא מזכיר לי את החיבור שלי לעולם השירים והמסרים. סוג של שיר אלמותי שלא נס ליחו ולא נס ליחה של האנרגיה הנהדרת שלו. אז הבוקר הזה של שבת התעוררתי איתו בלב וחשבתי לעצמי שתמיד עשיתי את הדברים בדרך שלי ובכל יום שעובר אני מדייקת את הדרך הזו יותר ויותר וחיה את חיי בדיוק…

קרא עוד