יעוץ והערכת עבודות אקדמיות

הייעוץ מיועד ללומדים לקראת תארים אקדמיים (ראשון, שני ושלישי) וכולל את התחומים הבאים:

  • הנחייה בתכנון ובבניית אסטרטגיית המחקר והכתיבה.
  • הנחייה בתהליך כתיבת העבודה.
  • הערכת העבודה ומתן משוב מקצועי לפני הגשה.
  • הערכת עבודות כבוחנת חיצונית.
  • השתתפות בוועדות מבחנים אקדמיות בטכניון באוניברסיטאות ובמכללות השונות.